استقبال از طرح های حمایتی کتاب فروشان
مقایسه آمار کتابفروشی های عضو طرح «کتاب فروشی به وسعت ایران»، «عیدانه کتاب» و «تابستانه کتاب» نشان از افزایش چند درصدی میزان مشارکت و استقبال کتابفروشی های سراسر کشور به طرح های حمایتی از کتاب فروشان دارد.

اقتصاد خلاق: نخستین اقدام برای حمایت از کتابفروشی ها در هفته کتاب سال گذشته با طرح «کتابفروشی به وسعت ایران» به مرحله اجرا درآمد.
با توجه به نقاط مثبت این طرح، مرحله دوم آن با عنوان «عیدانه کتاب» به مناسبت آغاز سال جدید در اسفند سال 1394 و فروردین سال 1395 طی یک ماه در کتابفروشی ها اجرا شد.
مرحله سوم طرح های حمایتی از کتابفروشی ها با عنوان «تابستانه کتاب» مانند طرح های مشابه پیش از آن با هدف رونق کتابفروشی های کشور در بازه زمانی یک ماه از 15 تیر ماه تا 16 مرداد ماه در کتابفروشی های 31 استان کشور به مرحله اجرا درآمد.
بر اساس آمار، 239 کتابفروشی به عضویت طرح «کتابفروشی به وسعت ایران» درآمدند که از این تعداد، 104 کتابفروشی عضو فعال طرح شناخته شدند.
این میزان مشارکت در مقایسه با طرح «عیدانه کتاب» با 57 درصد افزایش در تعداد کتابفروشی های عضو به 376 کتابفروشی در طرح «عیدانه کتاب» رسید.
همچنین، کتابفروشی های فعال طرح «عیدانه کتاب» با افزایش 214 درصدی در مقایسه با طرح «کتابفروشی به وسعت ایران» به 327 کتابفروشی رسید.
در طرح تابستانه کتاب 590 کتابفروشی عضو با 36.2 درصد افزایش و تعداد کتابفروشی های فعال با 519 کتابفروشی فعال و با 36.9 درصد افزایش نسبت به طرح عیدانه برخوردار بوده اند.
آمار فوق نشان می دهد که استقبال و میزان اعتماد کتابفروشی ها از مرحله اول تا مرحله سوم کاملا افزایش یافته چنانکه تعداد کتابفروشی های عضو و کتابفروشی های فعال طرح افزایش قابل توجهی داشته است.

 

برای دریافت آخرین مطالب و گزارشات درباره اقتصاد و صنایع خلاق ایران و جهان عضو کانال «اقتصاد خلاق» در تلگرام شوید.

منبع: ایرنا